Skip to content
Rafiki
GitHub

Mutations

revokeGrant

Type: RevokeGrantMutationResponse!

Revoke Grant

Arguments

NameDescription
input
RevokeGrantInput!